E07_5405-ny

Priser

Priser reflekterer til en hver tid vår kompetanse og kundenes ønsker om behovs dekkning.

Vi har derfor pris satt muligheten for å tilby kundene regnskapsfører fra basis til ekspert nivå.
Regnskapsarbeid kr 690,- per time
Årsoppgjør kr 915,- per time
Rådgivning kr 995,- per time
eAccounting bistand kr 815,- per time

Be gjerne om prislisten per epost for en komplett oversikt over regnskaps- og rådgivingstjenester.


Kontantinnskudd AS

Vi ønsker vi å gi gründere som går med ideen om nytt selskap et eget tilbud som vi håper senker hindringene for nystartede AS til et enda enklere nivå.
 
Kontantinnskudd AS kr 1760,- eks. mva

(Forutsetter 12 måneders løpende regnskapstjenester og årsoppgjør).

Send epost med kontakt informasjon så starter vi prosessen med registrering av tre enkle steg:
 
Steg 1    Vi lager stiftelsespapirer
     
Steg 2   Du betaler 30.000 kr inn i banken som dekning for aksjekapital
     
Steg 3   Signerer i Altinn og tilbakefører stiftelseskostnader til privat konto (hvis ønskelig)

Alle priser er eks. mva.

Alle priser er eks. mva.