E07_5447-ny

Årsoppgjør

Overlat dette til oss - vi utfører rask og effektivt med tilgang til Altinn, Maestro skatt og årsavslutningsprogram. En viktig forutsetning for at dette skal fungere er at accomodo er innmeldt i enhetsregisteret.

Foruten ivaretar vi utarbeidelse av lignings-dokumenter, selvangivelser og yter generell bistand ved utarbeidelse av årsberetning, samt styre og generalforsamlingsprotokoll.

Er du forsinket med årsoppgjøret? Da kan du benytte RF-1114 "Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring" for 14-dagers utsettelse. Skjema må være levert innen 31 mai, elektronisk i altinn.