E07_5447-ny

Betalingstjenester

Inngående faktura benyttes som grunnlag for betalingsforslag. Remitteringsfil overføres til/fra bank etter avtalt periode - du godkjenner selv det som skal betales i banken - med andre ord - har du full kontroll.

Tidsbesparelsen er stor ved bruk av remittering da filen importeres (fra bank) og bokføres automatisk i Mamut. Vi ivaretar utsendelse av purringer, inkassovarsel og hvis nødvendig oversendelse til inkassoselskap.

Du mottar rapport på kunder som blir purret og sendt til inkasso.