E07_5447-ny

Lønnsutbetaling

Vi kjenner regelverket og ivaretar myndighetskrav; arbeidsgiveravgift, utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver, skattebetaling samt innrapportering til myndigheter innenfor gitte tidsfrister. Betalingen utføres elektronisk og du mottar påminnelse via email eller sms.

Foruten ivaretar vi utfylling og innsendelse av terminoppgaver, fagforeningskontingenter samt føring av fraværsstatistikk og bistand ved refusjon av sykepenger/permisjoner.