E07_5447-ny

Utenlandsopphold & Skatt

Skal du jobbe i utlandet og trenger kyndig bistand i skatteforhold?

Første stop på listen er å vurdere beskattning av inntekt og bosted. Vi har lang erfaringen med kompliserte skatteforhold og arbeid innen skatteavtaler relatert til både korte og lange utelandsopphold.

Viktig momenter før reisen er valg av bostedsland og arbeidsoppholdets lengde. Her er det flere variabler som vil på virke lønn, pensjon og skatt.

Har du jobbet i utlandet og trenger kyndig bistand i skattereglene?

Trenger du generell bistand til RF-1030 (skattemeldingen) og utelandsopphold løser vi også variabler knyttet til dette.

Ta kontakt før du leverer skattemeldingen v.h.a. vårt kontakt skjema eller epost firmapost@accomodo.no 
old%20suitcase